BackgammonGalaxy.com

Championship 2019-2020 bgfed DAY9 - Swiss Monrad Tournament

Active Players: 17 (Total Players: 17)

Player Rounds Wins Rating
1 2 3 4
MANOLIOS Michalis 4 0.00
CHIOTINIS Costas 3 0.00
KATOGIANNAKIS Stefanos 3 0.00
MPERTACHOS Nikos 3 0.00
SELELIS Petros 3 0.00
VATANIDIS Stathis 3 0.00
CHARAKLIAS Stefanos 2 0.00
CHATZELIS Takis 2 0.00
LOUMIDIS Sotiris 2 0.00
SAKALIS Takis 2 0.00
SOFOS Spiros 2 0.00
TOUKAS Nikolaos 2 0.00
VRANIC Marianna 2 0.00
AVDIS Giorgos 1 0.00
CHATZIIOANNOY Elena 1 0.00
MARAGOS Sotiris 1 0.00
ATMATZIDIS Ioannis 0 0.00

Tournament Owners

greek backgammon federation

Tournament Information

Game: Backgammon
Game Type: Swiss
Game Sub Type: Monrad (Random Pairing)
Default Match Score: 9

Round: 4, Score: 9

 
 
 
KATOGIANNAKIS Stefanos
 0 
M1-4
 
 
 
MANOLIOS Michalis
 9 
 
 
 
VATANIDIS Stathis
 9 
M2-4
 
 
 
SOFOS Spiros
 0 
 
 
 
VRANIC Marianna
 0 
M3-4
 
 
 
MPERTACHOS Nikos
 9 
 
 
 
LOUMIDIS Sotiris
 0 
M4-4
 
 
 
SELELIS Petros
 9 
 
 
 
CHIOTINIS Costas
 9 
M5-4
 
 
 
TOUKAS Nikolaos
 0 
 
 
 
SAKALIS Takis
 9 
M6-4
 
 
 
MARAGOS Sotiris
 0 
 
 
 
AVDIS Giorgos
 0 
M7-4
 
 
 
CHARAKLIAS Stefanos
 9 
 
 
 
CHATZELIS Takis
 9 
M8-4
 
 
 
ATMATZIDIS Ioannis
 0 
 
 
 
CHATZIIOANNOY Elena
 9 
M9-4
 
 
 
BYE
 0 

Round: 3, Score: 9

 
 
 
KATOGIANNAKIS Stefanos
 9 
M1-3
 
 
 
VATANIDIS Stathis
 0 
 
 
 
MANOLIOS Michalis
 9 
M2-3
 
 
 
SELELIS Petros
 0 
 
 
 
SOFOS Spiros
 0 
M3-3
 
 
 
VRANIC Marianna
 9 
 
 
 
CHATZELIS Takis
 0 
M4-3
 
 
 
LOUMIDIS Sotiris
 9 
 
 
 
AVDIS Giorgos
 0 
M5-3
 
 
 
MPERTACHOS Nikos
 9 
 
 
 
SAKALIS Takis
 0 
M6-3
 
 
 
TOUKAS Nikolaos
 9 
 
 
 
CHIOTINIS Costas
 9 
M7-3
 
 
 
CHATZIIOANNOY Elena
 0 
 
 
 
ATMATZIDIS Ioannis
 0 
M8-3
 
 
 
CHARAKLIAS Stefanos
 9 
 
 
 
MARAGOS Sotiris
 9 
M9-3
 
 
 
BYE
 0 

Round: 2, Score: 9

 
 
 
SOFOS Spiros
 9 
M1-2
 
 
 
CHATZELIS Takis
 0 
 
 
 
KATOGIANNAKIS Stefanos
 9 
M2-2
 
 
 
VRANIC Marianna
 0 
 
 
 
LOUMIDIS Sotiris
 0 
M3-2
 
 
 
VATANIDIS Stathis
 9 
 
 
 
CHIOTINIS Costas
 0 
M4-2
 
 
 
SELELIS Petros
 9 
 
 
 
MANOLIOS Michalis
 9 
M5-2
 
 
 
CHARAKLIAS Stefanos
 0 
 
 
 
CHATZIIOANNOY Elena
 0 
M6-2
 
 
 
MPERTACHOS Nikos
 9 
 
 
 
TOUKAS Nikolaos
 9 
M7-2
 
 
 
MARAGOS Sotiris
 0 
 
 
 
AVDIS Giorgos
 9 
M8-2
 
 
 
ATMATZIDIS Ioannis
 0 
 
 
 
SAKALIS Takis
 9 
M9-2
 
 
 
BYE
 0 

Round: 1, Score: 9

 
 
 
SOFOS Spiros
 9 
M1-1
 
 
 
MARAGOS Sotiris
 0 
 
 
 
ATMATZIDIS Ioannis
 0 
M2-1
 
 
 
VRANIC Marianna
 9 
 
 
 
CHATZIIOANNOY Elena
 0 
M3-1
 
 
 
KATOGIANNAKIS Stefanos
 9 
 
 
 
CHATZELIS Takis
 9 
M4-1
 
 
 
CHARAKLIAS Stefanos
 0 
 
 
 
CHIOTINIS Costas
 9 
M5-1
 
 
 
MPERTACHOS Nikos
 0 
 
 
 
SELELIS Petros
 9 
M6-1
 
 
 
AVDIS Giorgos
 0 
 
 
 
MANOLIOS Michalis
 9 
M7-1
 
 
 
TOUKAS Nikolaos
 0 
 
 
 
VATANIDIS Stathis
 9 
M8-1
 
 
 
SAKALIS Takis
 0 
 
 
 
LOUMIDIS Sotiris
 9 
M9-1
 
 
 
BYE
 0