Championship 2018-2019 bgfed DAY8 - Swiss Monrad Tournament

Active Players: 24 (Total Players: 24)

Player Rounds Wins Rating
1 2 3 4
CHARAKLIAS Stefanos 4 0.00
ATMATZIDIS Ioannis 3 0.00
CHIOTINIS Costas 3 0.00
MAKRIS Thanassis 3 0.00
MANOLIOS Michalis 3 0.00
PASIALIS Giannis 3 0.00
POLYDOROU Theodoros 3 0.00
PROUKAKIS Michalis 3 0.00
ABRAS Tolis 2 0.00
AVDIS Giorgos 2 0.00
CHATZELIS Takis 2 0.00
KYRIAKAKIS Kostas 2 0.00
MPERTACHOS Nikos 2 0.00
SOFOS Spiros 2 0.00
THANOPOULOS Pavlos 2 0.00
VATANIDIS Stathis 2 0.00
DIKAROS Nikos 1 0.00
GYRTATOS Alexandros 1 0.00
KOKKINIS Polixronis 1 0.00
LOUMIDIS Sotiris 1 0.00
Maniatis Tasos 1 0.00
SPATHIS Sotiris 1 0.00
Tsiris Giorgos 1 0.00
IOAKEIMOGLOU Despoina 0 0.00

Tournament Owners

greek backgammon federation

Tournament Information

Game: Backgammon
Game Type: Swiss
Game Sub Type: Monrad (Random Pairing)
Default Match Score: 9

Round: 4, Score: 9

 
 
 
POLYDOROU Theodoros
 8 
M1-4
 
 
 
CHARAKLIAS Stefanos
 9 
 
 
 
CHIOTINIS Costas
 7 
M2-4
 
 
 
PASIALIS Giannis
 9 
 
 
 
VATANIDIS Stathis
 6 
M3-4
 
 
 
PROUKAKIS Michalis
 9 
 
 
 
KYRIAKAKIS Kostas
 6 
M4-4
 
 
 
MANOLIOS Michalis
 9 
 
 
 
MPERTACHOS Nikos
 3 
M5-4
 
 
 
ATMATZIDIS Ioannis
 9 
 
 
 
MAKRIS Thanassis
 9 
M6-4
 
 
 
THANOPOULOS Pavlos
 4 
 
 
 
SPATHIS Sotiris
 8 
M7-4
 
 
 
SOFOS Spiros
 9 
 
 
 
LOUMIDIS Sotiris
 0 
M8-4
 
 
 
CHATZELIS Takis
 9 
 
 
 
Tsiris Giorgos
 7 
M9-4
 
 
 
ABRAS Tolis
 9 
 
 
 
AVDIS Giorgos
 9 
M10-4
 
 
 
KOKKINIS Polixronis
 8 
 
 
 
GYRTATOS Alexandros
 1 
M11-4
 
 
 
Maniatis Tasos
 9 
 
 
 
DIKAROS Nikos
 9 
M12-4
 
 
 
IOAKEIMOGLOU Despoina
 4 

Round: 3, Score: 9

 
 
 
CHARAKLIAS Stefanos
 9 
M1-3
 
 
 
KYRIAKAKIS Kostas
 2 
 
 
 
CHIOTINIS Costas
 9 
M2-3
 
 
 
MPERTACHOS Nikos
 5 
 
 
 
POLYDOROU Theodoros
 9 
M3-3
 
 
 
ATMATZIDIS Ioannis
 3 
 
 
 
MANOLIOS Michalis
 9 
M4-3
 
 
 
SPATHIS Sotiris
 7 
 
 
 
CHATZELIS Takis
 8 
M5-3
 
 
 
VATANIDIS Stathis
 9 
 
 
 
PROUKAKIS Michalis
 9 
M6-3
 
 
 
GYRTATOS Alexandros
 1 
 
 
 
THANOPOULOS Pavlos
 9 
M7-3
 
 
 
SOFOS Spiros
 4 
 
 
 
PASIALIS Giannis
 9 
M8-3
 
 
 
AVDIS Giorgos
 3 
 
 
 
MAKRIS Thanassis
 9 
M9-3
 
 
 
Tsiris Giorgos
 4 
 
 
 
Maniatis Tasos
 7 
M10-3
 
 
 
KOKKINIS Polixronis
 9 
 
 
 
ABRAS Tolis
 9 
M11-3
 
 
 
DIKAROS Nikos
 0 
 
 
 
IOAKEIMOGLOU Despoina
 5 
M12-3
 
 
 
LOUMIDIS Sotiris
 9 

Round: 2, Score: 9

 
 
 
PASIALIS Giannis
 5 
M1-2
 
 
 
MPERTACHOS Nikos
 9 
 
 
 
GYRTATOS Alexandros
 5 
M2-2
 
 
 
ATMATZIDIS Ioannis
 9 
 
 
 
POLYDOROU Theodoros
 9 
M3-2
 
 
 
MAKRIS Thanassis
 7 
 
 
 
THANOPOULOS Pavlos
 4 
M4-2
 
 
 
KYRIAKAKIS Kostas
 9 
 
 
 
MANOLIOS Michalis
 3 
M5-2
 
 
 
CHARAKLIAS Stefanos
 9 
 
 
 
CHIOTINIS Costas
 9 
M6-2
 
 
 
PROUKAKIS Michalis
 6 
 
 
 
SPATHIS Sotiris
 9 
M7-2
 
 
 
ABRAS Tolis
 6 
 
 
 
IOAKEIMOGLOU Despoina
 5 
M8-2
 
 
 
VATANIDIS Stathis
 9 
 
 
 
LOUMIDIS Sotiris
 5 
M9-2
 
 
 
Tsiris Giorgos
 9 
 
 
 
DIKAROS Nikos
 7 
M10-2
 
 
 
AVDIS Giorgos
 9 
 
 
 
KOKKINIS Polixronis
 1 
M11-2
 
 
 
CHATZELIS Takis
 9 
 
 
 
SOFOS Spiros
 9 
M12-2
 
 
 
Maniatis Tasos
 2 

Round: 1, Score: 9

 
 
 
VATANIDIS Stathis
 1 
M1-1
 
 
 
ATMATZIDIS Ioannis
 9 
 
 
 
CHATZELIS Takis
 7 
M2-1
 
 
 
PROUKAKIS Michalis
 9 
 
 
 
MANOLIOS Michalis
 9 
M3-1
 
 
 
DIKAROS Nikos
 7 
 
 
 
MAKRIS Thanassis
 9 
M4-1
 
 
 
LOUMIDIS Sotiris
 6 
 
 
 
KYRIAKAKIS Kostas
 9 
M5-1
 
 
 
ABRAS Tolis
 4 
 
 
 
THANOPOULOS Pavlos
 9 
M6-1
 
 
 
AVDIS Giorgos
 1 
 
 
 
KOKKINIS Polixronis
 7 
M7-1
 
 
 
CHIOTINIS Costas
 9 
 
 
 
Maniatis Tasos
 0 
M8-1
 
 
 
PASIALIS Giannis
 9 
 
 
 
Tsiris Giorgos
 4 
M9-1
 
 
 
MPERTACHOS Nikos
 9 
 
 
 
SOFOS Spiros
 8 
M10-1
 
 
 
GYRTATOS Alexandros
 9 
 
 
 
POLYDOROU Theodoros
 9 
M11-1
 
 
 
IOAKEIMOGLOU Despoina
 5 
 
 
 
SPATHIS Sotiris
 6 
M12-1
 
 
 
CHARAKLIAS Stefanos
 9