Δοκιμη 10ης bye=0 - Swiss Monrad Tournament

Active Players: 2 (Total Players: 24)

  Player Rounds Wins Rating
1 2 3 4 5 6 7
1 7 0.00
2 6 0.00
3 5 0.00
5 4 0.00
6 4 0.00
4 3 0.00
9 3 0.00
10 2 0.00
13 2 0.00
14 2 0.00
7 2 0.00
8 2 0.00
11 1 0.00
12 1 0.00
16 1 0.00
18 1 0.00
20 1 0.00
21 1 0.00
15 0 0.00
17 0 0.00
19 0 0.00
22 0 0.00
23 0 0.00
24 0 0.00

Tournament Owners

greek backgammon federation

Tournament Information

Game: Backgammon
Game Type: Swiss
Game Sub Type: Monrad (Random Pairing)
Elimination: Double (2 losses)
BYE Rating: 0.00
Default Match Score: 5

Round: 7, Score: 5

 
 
 
3
 0 
M1-7
 
 
 
2
 5 
 
 
 
1
 5 
M2-7
 
 
 
BYE
 0 

Round: 6, Score: 5

 
 
 
1
 5 
M1-6
 
 
 
5
 0 
 
 
 
6
 0 
M2-6
 
 
 
3
 5 
 
 
 
2
 5 
M3-6
 
 
 
BYE
 0 

Round: 5, Score: 5

 
 
 
1
 5 
M1-5
 
 
 
3
 0 
 
 
 
2
 5 
M2-5
 
 
 
4
 0 
 
 
 
6
 5 
M3-5
 
 
 
9
 0 
 
 
 
5
 5 
M4-5
 
 
 
BYE
 0 

Round: 4, Score: 5

 
 
 
2
 0 
M1-4
 
 
 
1
 5 
 
 
 
3
 5 
M2-4
 
 
 
8
 0 
 
 
 
7
 0 
M3-4
 
 
 
4
 5 
 
 
 
5
 5 
M4-4
 
 
 
10
 0 
 
 
 
6
 5 
M5-4
 
 
 
14
 0 
 
 
 
13
 0 
M6-4
 
 
 
9
 5 

Round: 3, Score: 5

 
 
 
1
 5 
M1-3
 
 
 
6
 0 
 
 
 
5
 0 
M2-3
 
 
 
2
 5 
 
 
 
4
 0 
M3-3
 
 
 
3
 5 
 
 
 
14
 5 
M4-3
 
 
 
16
 0 
 
 
 
10
 5 
M5-3
 
 
 
12
 0 
 
 
 
9
 5 
M6-3
 
 
 
18
 0 
 
 
 
8
 5 
M7-3
 
 
 
21
 0 
 
 
 
13
 5 
M8-3
 
 
 
20
 0 
 
 
 
7
 5 
M9-3
 
 
 
11
 0 

Round: 2, Score: 5

 
 
 
5
 5 
M1-2
 
 
 
7
 0 
 
 
 
2
 5 
M2-2
 
 
 
12
 0 
 
 
 
1
 5 
M3-2
 
 
 
13
 0 
 
 
 
8
 0 
M4-2
 
 
 
4
 5 
 
 
 
6
 5 
M5-2
 
 
 
10
 0 
 
 
 
3
 5 
M6-2
 
 
 
14
 0 
 
 
 
15
 0 
M7-2
 
 
 
11
 5 
 
 
 
20
 5 
M8-2
 
 
 
23
 0 
 
 
 
24
 0 
M9-2
 
 
 
21
 5 
 
 
 
9
 5 
M10-2
 
 
 
17
 0 
 
 
 
19
 0 
M11-2
 
 
 
16
 5 
 
 
 
22
 0 
M12-2
 
 
 
18
 5 

Round: 1, Score: 5

 
 
 
16
 0 
M1-1
 
 
 
6
 5 
 
 
 
24
 0 
M2-1
 
 
 
1
 5 
 
 
 
12
 5 
M3-1
 
 
 
22
 0 
 
 
 
9
 0 
M4-1
 
 
 
5
 5 
 
 
 
2
 5 
M5-1
 
 
 
15
 0 
 
 
 
8
 5 
M6-1
 
 
 
17
 0 
 
 
 
7
 5 
M7-1
 
 
 
21
 0 
 
 
 
10
 5 
M8-1
 
 
 
11
 0 
 
 
 
19
 0 
M9-1
 
 
 
13
 5 
 
 
 
23
 0 
M10-1
 
 
 
4
 5 
 
 
 
18
 0 
M11-1
 
 
 
14
 5 
 
 
 
20
 0 
M12-1
 
 
 
3
 5