Championship 2018-2019 bgfed DAY9 - Swiss Monrad Tournament

Active Players: 26 (Total Players: 26)

  Player Rounds Wins Rating
1 2 3 4
KOKKINIS Polixronis 4 0.00
PASIALIS Giannis 4 0.00
GYRTATOS Alexandros 3 0.00
LOUMIDIS Sotiris 3 0.00
MAKRIS Thanassis 3 0.00
Maniatis Tasos 3 0.00
MANOLIOS Michalis 3 0.00
VALLIANOS Yannis 3 0.00
ABRAS Tolis 2 0.00
ATMATZIDIS Ioannis 2 0.00
CHATZELIS Takis 2 0.00
CHIOTINIS Costas 2 0.00
DIKAROS Nikos 2 0.00
GKANAS Giorgos 2 0.00
PROUKAKIS Michalis 2 0.00
TSIRIS Giorgos 2 0.00
VATANIDIS Stathis 2 0.00
ZERVOS Gerasimos 2 0.00
CHARAKLIAS Stefanos 1 0.00
IOAKEIMOGLOU Despoina 1 0.00
MITROSILIS Dimitris 1 0.00
POLYDOROU Theodoros 1 0.00
SPATHIS Sotiris 1 0.00
THANOPOULOS Pavlos 1 0.00
PANAGIOTOU Giannis 0 0.00
PROUNTZOS Antonis 0 0.00

Tournament Owners

greek backgammon federation

Tournament Information

Game: Backgammon
Game Type: Swiss
Game Sub Type: Monrad (Random Pairing)
Default Match Score: 9

Round: 4, Score: 9

 
 
 
LOUMIDIS Sotiris
 5 
M1-4
 
 
 
KOKKINIS Polixronis
 9 
 
 
 
PASIALIS Giannis
 9 
M2-4
 
 
 
CHIOTINIS Costas
 3 
 
 
 
GYRTATOS Alexandros
 9 
M3-4
 
 
 
CHATZELIS Takis
 4 
 
 
 
MANOLIOS Michalis
 9 
M4-4
 
 
 
DIKAROS Nikos
 2 
 
 
 
GKANAS Giorgos
 4 
M5-4
 
 
 
Maniatis Tasos
 9 
 
 
 
VALLIANOS Yannis
 9 
M6-4
 
 
 
ATMATZIDIS Ioannis
 5 
 
 
 
MAKRIS Thanassis
 9 
M7-4
 
 
 
CHARAKLIAS Stefanos
 6 
 
 
 
POLYDOROU Theodoros
 1 
M8-4
 
 
 
PROUKAKIS Michalis
 9 
 
 
 
ABRAS Tolis
 9 
M9-4
 
 
 
SPATHIS Sotiris
 4 
 
 
 
TSIRIS Giorgos
 9 
M10-4
 
 
 
MITROSILIS Dimitris
 8 
 
 
 
IOAKEIMOGLOU Despoina
 2 
M11-4
 
 
 
VATANIDIS Stathis
 9 
 
 
 
ZERVOS Gerasimos
 9 
M12-4
 
 
 
PROUNTZOS Antonis
 0 
 
 
 
PANAGIOTOU Giannis
 2 
M13-4
 
 
 
THANOPOULOS Pavlos
 9 

Round: 3, Score: 9

 
 
 
VALLIANOS Yannis
 4 
M1-3
 
 
 
PASIALIS Giannis
 9 
 
 
 
MAKRIS Thanassis
 5 
M2-3
 
 
 
KOKKINIS Polixronis
 9 
 
 
 
ATMATZIDIS Ioannis
 8 
M3-3
 
 
 
LOUMIDIS Sotiris
 9 
 
 
 
TSIRIS Giorgos
 5 
M4-3
 
 
 
GKANAS Giorgos
 9 
 
 
 
CHIOTINIS Costas
 9 
M5-3
 
 
 
IOAKEIMOGLOU Despoina
 7 
 
 
 
VATANIDIS Stathis
 2 
M6-3
 
 
 
Maniatis Tasos
 9 
 
 
 
ZERVOS Gerasimos
 8 
M7-3
 
 
 
MANOLIOS Michalis
 9 
 
 
 
PROUKAKIS Michalis
 2 
M8-3
 
 
 
DIKAROS Nikos
 9 
 
 
 
GYRTATOS Alexandros
 9 
M9-3
 
 
 
MITROSILIS Dimitris
 0 
 
 
 
CHATZELIS Takis
 9 
M10-3
 
 
 
ABRAS Tolis
 4 
 
 
 
PANAGIOTOU Giannis
 1 
M11-3
 
 
 
POLYDOROU Theodoros
 9 
 
 
 
CHARAKLIAS Stefanos
 9 
M12-3
 
 
 
THANOPOULOS Pavlos
 2 
 
 
 
SPATHIS Sotiris
 9 
M13-3
 
 
 
PROUNTZOS Antonis
 0 

Round: 2, Score: 9

 
 
 
LOUMIDIS Sotiris
 9 
M1-2
 
 
 
GYRTATOS Alexandros
 6 
 
 
 
TSIRIS Giorgos
 7 
M2-2
 
 
 
PASIALIS Giannis
 9 
 
 
 
CHIOTINIS Costas
 2 
M3-2
 
 
 
ATMATZIDIS Ioannis
 9 
 
 
 
PROUKAKIS Michalis
 5 
M4-2
 
 
 
MAKRIS Thanassis
 9 
 
 
 
ABRAS Tolis
 6 
M5-2
 
 
 
VALLIANOS Yannis
 9 
 
 
 
MANOLIOS Michalis
 1 
M6-2
 
 
 
KOKKINIS Polixronis
 9 
 
 
 
CHATZELIS Takis
 2 
M7-2
 
 
 
ZERVOS Gerasimos
 9 
 
 
 
VATANIDIS Stathis
 9 
M8-2
 
 
 
POLYDOROU Theodoros
 7 
 
 
 
IOAKEIMOGLOU Despoina
 9 
M9-2
 
 
 
PANAGIOTOU Giannis
 8 
 
 
 
Maniatis Tasos
 9 
M10-2
 
 
 
THANOPOULOS Pavlos
 0 
 
 
 
DIKAROS Nikos
 9 
M11-2
 
 
 
CHARAKLIAS Stefanos
 7 
 
 
 
GKANAS Giorgos
 9 
M12-2
 
 
 
SPATHIS Sotiris
 7 
 
 
 
MITROSILIS Dimitris
 9 
M13-2
 
 
 
PROUNTZOS Antonis
 1 

Round: 1, Score: 9

 
 
 
SPATHIS Sotiris
 7 
M1-1
 
 
 
CHATZELIS Takis
 9 
 
 
 
Maniatis Tasos
 2 
M2-1
 
 
 
ABRAS Tolis
 9 
 
 
 
MITROSILIS Dimitris
 8 
M3-1
 
 
 
MANOLIOS Michalis
 9 
 
 
 
CHIOTINIS Costas
 9 
M4-1
 
 
 
CHARAKLIAS Stefanos
 6 
 
 
 
LOUMIDIS Sotiris
 9 
M5-1
 
 
 
IOAKEIMOGLOU Despoina
 5 
 
 
 
PROUKAKIS Michalis
 9 
M6-1
 
 
 
PANAGIOTOU Giannis
 8 
 
 
 
MAKRIS Thanassis
 9 
M7-1
 
 
 
GKANAS Giorgos
 6 
 
 
 
ATMATZIDIS Ioannis
 9 
M8-1
 
 
 
POLYDOROU Theodoros
 5 
 
 
 
GYRTATOS Alexandros
 9 
M9-1
 
 
 
THANOPOULOS Pavlos
 4 
 
 
 
DIKAROS Nikos
 7 
M10-1
 
 
 
PASIALIS Giannis
 9 
 
 
 
ZERVOS Gerasimos
 7 
M11-1
 
 
 
TSIRIS Giorgos
 9 
 
 
 
VATANIDIS Stathis
 6 
M12-1
 
 
 
VALLIANOS Yannis
 9 
 
 
 
KOKKINIS Polixronis
 9 
M13-1
 
 
 
PROUNTZOS Antonis
 7