rtttttttttttttt - Swiss Monrad Tournament

Active Players: 4 (Total Players: 8)

  Player Rounds Wins Rating
1 2 3 4 5
Uffe Christiansen 5 0.00
Jeff Proctor 3 0.00
jeff staggs 3 0.00
Uffe Høgsbro 3 0.00
Darryloffix DarryloffixWQ 2 0.00
Uffe Kaagaard 2 0.00
Steen Haff 1 0.00
Uffe Sørensen 0 0.00

Tournament Owners

Boboc Florin Alexandru

Tournament Information

Game: Backgammon
Game Type: Swiss
Game Sub Type: Monrad (Random Pairing)
Elimination: Triple (3 losses)
Default Match Score: 5

Round: 5, Score: 5

 
 
Uffe Christiansen
 5 
M1-5
 
 
 
Darryloffix DarryloffixWQ
 0 
 
 
Uffe Høgsbro
 0 
M2-5
 
 
Jeff Proctor
 5 
 
 
jeff staggs
 5 
M3-5
 
 
Uffe Kaagaard
 0 

Round: 4, Score: 5

 
 
Uffe Christiansen
 5 
M1-4
 
 
Uffe Kaagaard
 0 
 
 
Uffe Høgsbro
 5 
M2-4
 
 
jeff staggs
 0 
 
 
 
Darryloffix DarryloffixWQ
 5 
M3-4
 
 
Steen Haff
 0 
 
 
Jeff Proctor
 5 
M4-4
 
 
 
BYE
 0 

Round: 3, Score: 5

 
 
Uffe Christiansen
 5 
M1-3
 
 
Uffe Høgsbro
 0 
 
 
Uffe Kaagaard
 5 
M2-3
 
 
 
Darryloffix DarryloffixWQ
 0 
 
 
Steen Haff
 0 
M3-3
 
 
jeff staggs
 5 
 
 
Uffe Sørensen
 0 
M4-3
 
 
Jeff Proctor
 5 

Round: 2, Score: 5

 
 
Uffe Høgsbro
 5 
M1-2
 
 
Steen Haff
 0 
 
 
jeff staggs
 0 
M2-2
 
 
Uffe Christiansen
 5 
 
 
Uffe Kaagaard
 5 
M3-2
 
 
Jeff Proctor
 0 
 
 
 
Darryloffix DarryloffixWQ
 5 
M4-2
 
 
Uffe Sørensen
 0 

Round: 1, Score: 5

 
 
Jeff Proctor
 0 
M1-1
 
 
Uffe Christiansen
 5 
 
 
Steen Haff
 5 
M2-1
 
 
Uffe Sørensen
 0 
 
 
 
Darryloffix DarryloffixWQ
 0 
M3-1
 
 
jeff staggs
 5 
 
 
Uffe Høgsbro
 5 
M4-1
 
 
Uffe Kaagaard
 0