Mesterturnering Oslo #3 2024 - Cup Tournament

Active Players: 1 (Total Players: 42)

Tournament Owners

Gaute Andersen - Karl Frogner - Monica Unosen

Tournament Information

Game: Backgammon
Game Type: Cup
Game Sub Type: Standard
Default Match Score: 7
23.04.2023

STED; Skatten, Hagegata 22, Tøyentorget

Forhåndspåmelding på Vipps, kr 135,- til
Gaute, tlf 950 20 202 innen kl 17:30, oppmøte 17:50

Klokke: 7 min, 12 sec. delay


NB:Ta med brett! Klubben har ingen brett som kan lånes ut. Møtes spillere uten brett, kastes det om vinner.

Main Bracket

Round 6 - Score: 7

Round 5 - Score: 7

Round 4 - Score: 7

Round 3 - Score: 7

Round 2 - Score: 7

Round 1 - Score: 7

 
 
Matin Arabsarvinehbaghi
 0 
M1-1
 
 
Dagfinn Snarheim
 7 
 
 
Dagfinn Snarheim
 0 
M1-2
 
 
Mindaugas Vilimas
 7 
 
 
Mindaugas Vilimas
 7 
M1-3
 
 
Roy Eikseth
 0 
 
 
Grethe Welle
 0 
M2-1
 
 
Mindaugas Vilimas
 7 
 
 
Mikkel Alm
 7 
M3-1
 
 
Chris Hedberg
 0 
 
 
Mikkel Alm
 0 
M2-2
 
 
Roy Eikseth
 7 
 
 
Per Fuglesang
 0 
M4-1
 
 
Roy Eikseth
 7 
 
 
Camilla Skipnes
 7 
M5-1
 
 
Emil Green
 0 
 
 
Camilla Skipnes
 0 
M3-2
 
 
Hanna Thorsen
 7 
 
 
Hanna Thorsen
 7 
M2-3
 
 
Jannis Mougios
 0 
 
 
Amel Boskailo
 0 
M6-1
 
 
Hanna Thorsen
 7 
 
 
Jannis Mougios
 7 
M7-1
 
 
Tom Johannessen
 0 
 
 
Jannis Mougios
 7 
M4-2
 
 
Farhad Salimi
 0 
 
 
Thom Espen Brevig
 0 
M8-1
 
 
Farhad Salimi
 7 
 
 
 
Magnus Bertrand Henriksen
 0 
M9-1
 
 
Tobias Leknes
 7 
 
 
Tobias Leknes
 7 
M5-2
 
 
Marianne S. Husum
 0 
 
 
Tobias Leknes
 0 
M3-3
 
 
Stein Welle
 7 
 
 
Marianne S. Husum
 7 
M10-1
 
 
Rolf Grimsrud
 0 
 
 
Stein Welle
 7 
M11-1
 
 
 
BYE
 0 
 
 
Stein Welle
 7 
M6-2
 
 
Katrine Stegenborg Teigen
 0 
 
 
Katrine Stegenborg Teigen
 7 
M12-1
 
 
 
BYE
 0 
 
 
Terje Pedersen
 7 
M13-1
 
 
 
BYE
 0 
 
 
Terje Pedersen
 7 
M7-2
 
 
Morten Bjellås
 0 
 
 
Terje Pedersen
 0 
M4-3
 
 
Sven Erling Thorsen
 7 
 
 
Morten Bjellås
 7 
M14-1
 
 
 
BYE
 0 
 
 
Hakan Pandul
 7 
M15-1
 
 
 
BYE
 0 
 
 
Hakan Pandul
 0 
M8-2
 
 
Sven Erling Thorsen
 7 
 
 
Sven Erling Thorsen
 7 
M16-1
 
 
 
BYE
 0 
 
 
Zoran Krogstad
 7 
M17-1
 
 
 
BYE
 0 
 
 
Zoran Krogstad
 7 
M9-2
 
 
Ada Bivolaru
 0 
 
 
Zoran Krogstad
 7 
M5-3
 
 
Christian Nybråten
 0 
 
 
Ada Bivolaru
 7 
M18-1
 
 
 
BYE
 0 
 
 
Christian Eikrem
 7 
M19-1
 
 
 
BYE
 0 
 
 
Christian Eikrem
 0 
M10-2
 
 
Christian Nybråten
 7 
 
 
Christian Nybråten
 7 
M20-1
 
 
 
BYE
 0 
 
 
Danijela Johannessen
 7 
M21-1
 
 
 
BYE
 0 
 
 
Danijela Johannessen
 0 
M11-2
 
 
 
Ole Friis Iversen
 7 
 
 
 
Ole Friis Iversen
 0 
M6-3
 
 
Linda Dedekam
 7 
 
 
 
Ole Friis Iversen
 7 
M22-1
 
 
 
BYE
 0 
 
 
Ilias Gidas
 7 
M23-1
 
 
 
BYE
 0 
 
 
Ilias Gidas
 0 
M12-2
 
 
Linda Dedekam
 7 
 
 
Linda Dedekam
 7 
M24-1
 
 
 
BYE
 0 
 
 
Hans Liby
 7 
M25-1
 
 
 
BYE
 0 
 
 
Hans Liby
 0 
M13-2
 
 
Asbjørn Arntzen
 7 
 
 
Asbjørn Arntzen
 0 
M7-3
 
 
Henning Roschberg
 7 
 
 
Asbjørn Arntzen
 7 
M26-1
 
 
 
BYE
 0 
 
 
Henning Roschberg
 7 
M27-1
 
 
 
BYE
 0 
 
 
Henning Roschberg
 7 
M14-2
 
 
Eirik M. Johansen
 0 
 
 
Eirik M. Johansen
 7 
M28-1
 
 
 
BYE
 0 
 
 
Merzuk Jugo
 7 
M29-1
 
 
 
BYE
 0 
 
 
Merzuk Jugo
 7 
M15-2
 
 
Johnny Kurisaki Tønnessen
 0 
 
 
Merzuk Jugo
 7 
M8-3
 
 
Gaute Andersen
 0 
 
 
Johnny Kurisaki Tønnessen
 7 
M30-1
 
 
 
BYE
 0 
 
 
Gaute Andersen
 7 
M31-1
 
 
 
BYE
 0 
 
 
Gaute Andersen
 7 
M16-2
 
 
Hidajet Eminovic
 0 
 
 
Hidajet Eminovic
 7 
M32-1
 
 
 
BYE
 0