Korrektion - forskellige typer

Korrektion

I nogle turneringsformer kan flere spillere ende på samme pointsum. I nogle situationer, er dette intet problem, og spillere med samme pointsum opfattes typisk som ligeværdige.

Det kunne fx være et spil Scrabble, hvor vinderen får 317 point, mens nummer to og tre begge ender med 278 point. Turneringsledelsen udråber herefter en vinder, og en delt andenplads.

Er turneringsledelsen derimod fast besluttet på at spillere med samme antal point skal rangordnes indbyrdes, må man derfor ty til en metode, der kan producere en objektiv algoritme, som kan meldes klart ud til samtlige deltagere inden turneringen sættes i gang.

Det er vigtigt at turneringsledelsen foretager en klar udmelding for at undgå senere tvister.

DrawBoss understøtter en lange rækker metoder til dette – metoderne er samlet under overskriften "Korrektion", og hovedformålet er som sagt at kunne rangordne spillere med samme antal point. 

Metoderne gennemgås nedenfor og eksemplificeres af et gennemgående eksempel hentet fra en turnering under Dansk Backgammon Forbund (samtlige navne er opdigtede):

11 spillere samles for at spille en turnering – spillerne (og deres rating) er: A (1300), B (1250), C (1220), D (1175), E (1110), F (1060), G (1020), H (990), I (970), J (930) og K (870). Spilleren kaldet A har således et ratingtal på 1300 osv.

Turnering forløber på følgende vis:

Runde 1

Runde 2

Runde 3

Runde 4

A – B

C – D

E – F

G – H

I – J

K - *

1) ACEGIK

0) BDFHJ

A – E

C – K

G – I

B – D

H – J

F - *

2) ACG

1) BEFHIK

0) DJ

A – G

F – C

B – E

H – I

K – D

J - *

3) A

2) BCFGHK

1) EIJ

0 )D

A – K

H – F

C – G

B – I

J – E

D - *

4) A

3) BCH

2) EFGJK

1) DI

               

Tabellen læses: Først vises kampene i en runde, fx møder A og B hinanden i første kamp i runde 1. Førstnævnte spiller vinder altid, så I første runde vinder A, C, E, G, I og K (K vinder med en BYE). I følgende kolonne vises de enkelte spilleres pointsum, fx betyder 1) ACEGIK at disse 6 spillere alle har et point efter første runde. BYE er sat til 500 i rating

Rating korrektion

Hvis spillernes indbyrdes placering skal afgøres ved hjælp af ratingkorrektion, sammenlægges modstandernes ratingtal simpelt:

Spiller A har mødt B (1250), E (1110), G (1020) og K (870). Korrektion = 1250+1110+1020+870 = 4250
Spiller B har mødt A (1300), D (1175), K (870) og I (970). Korrektion = 1300+1175+870+970 = 4315
Spiller C har mødt D (1175), K (870), F (1060) og G (1020). Korrektion = 1175+870+1060+1020 = 4125
På samme vis udregnes D=3840, E=4540, F=3820, G=4480, H=3980, I=4290, J=3570, K=4195.

Hermed fås slutstilllingen:

Plads

Spiller

Point

Korrektion

1

A

4

4250

2

B

3

4315

3

C

3

4125

4

H

3

3980

5

E

2

4540

6

G

2

4480

7

K

2

4195

8

F

2

3820

9

J

2

3570

10

I

1

4290

11

D

1

3840

 

Buchholz / Solkov

Buchholz / Solkov (Også kendt bare som "Buchholz") tager udgangspunkt i det samlede antal point ens modstandere har opnået i de afviklede runder.

Spiller A har mødt B (3 point), E (2 point), G (2 point) og K (2 point). Korrektion = 3+2+2+2 = 9
Spiller B har mødt A (4 point), D (1 point), K (2 point) og I (1 point). Korrektion = 4+1+2+1 = 8
Spiller C har mødt D (1 point), K (2 point), F (2 point) og G (2 point). Korrektion = 1+2+2+2 = 7
På samme vis findes:
D = 3 + 3 + 2 + 0 = 8,  E = 2 + 4 + 3 + 2 = 11,   F = 2 + 0 + 3 + 3 = 8, G = 3 + 1 + 4 + 3 = 11,
H = 2 + 2 + 1 + 2 = 7,  I = 2 + 2 + 3 + 3 = 10,    J = 1 + 3 + 0 + 2 = 6, K = 0 + 3 + 2 + 2 = 7

Plads

Spiller

Point

Korrektion

1

A

4

9/7/5/3

2

B

3

8/7/6/4

3

C

3

7/6/4/2

H

3

7/6/4/2

5

G

2

11/10/7/4

6

E

2

11/9/7/4

7

F

2

8/8/6/3

8

K

2

7/7/5/3

9

J

2

6/6/5/3

10

I

1

10/8/6/3

11

D

1

8/8/6/3

Korrektion indeholder mere end ét tal fordi turneringsledelser ofte vælger at kigge "dybere" i korrektionen i tilfælde af korrektionslighed: Når der ved A er angivet en korrektion på 9/7/5/3 betyder det at summen af samtlige modstanderes pointsum (dvs. alle 4 modstandere) = 3+2+2+2 = 9.
Det følgende tal findes ved at tage summen af de 3 største modstanderes pointsummer = 3+2+2 = 7
Det tredje tal findes som summen af de 2 største modstanderes pointsummer = 3+2 = 5
Endeligt er det sidste tal lig med den bedste modstanders pointsum = 3

Buchholz median

Median-Buchholz er en variation af "almindelig Buchholz", hvor højeste og laveste modstander fjernes. (ved 9 runder eller mere fjernes de to højeste og to laveste scores).

Spiller A har mødt B (3 point), E (2 point), G (2 point) og K (2 point).
Korrektion = 3+2+2+2 = 4

Spiller B har mødt A (4 point), D (1 point), K (2 point) og I (1 point).
Korrektion = 4+1+2+1 = 3

Spiller C har mødt D (1 point), K (2 point), F (2 point) og G (2 point).
Korrektion = 1+2+2+2 = 4

Her er den fulde slutstilling vist:

Plads

Spiller

Point

Korrektion

1

A

4

4

2

C

3

4

H

3

4

4

B

3

3

5

G

2

6

6

E

2

5

F

2

5

8

K

2

4

9

J

2

3

10

I

1

5

D

1

5

 

Buchholz Variant 1

Variant 1 er samme metode som Buchholz; men i variant er prioriteringen en smule anderledes: Hvor R = antallet af runder, vil udregningen være max(R-2) / max (R-1) / Max (R) / Max (R-3) / max (R-4) osv.

For spiller A:

Max (R-2) (R=4) = summen af de (4-2) største pointsummer = 3+2+2+2 = 5

Max (R-1) (R=4) = summen af de (4-1) største pointsummer = 3+2+2+2 = 7

Max (R) (R=4) = summen af de (4) største pointsummer = 3+2+2+2 = 9

Max (R-1) (R=4) = summen af de (4-3) største pointsummer = 3+2+2+2 = 3

 

Spiller A's korrektion i dette eksempel med 4 spillerunder vil derfor være 5 / 7 / 9 / 3

 

 

 

 

På samme måde findes de øvrige spilleres korrektioner og vi får følgende slutstilling:

Plads

Spiller

Point

Korrektion

1

A

4

5/7/9/3

2

B

3

6/7/8/4

3

C

3

4/6/7/2

H

3

4/6/7/2

5

G

2

7/10/11/4

6

E

2

7/9/11/4

7

F

2

6/8/8/3

8

K

2

5/7/7/3

9

J

2

5/6/6/3

10

I

1

6/8/10/3

11

D

1

6/8/8/3