Event - hvordan bruges disse

Event

Events & Sub-Events bruges til at samle turneringer i en mere overskuelig form. Events har kun én reel funktionalitet, nemlig at en organisation knyttes til et event:

Kun ved at tilknytte en organisation til et event (og dermed en turnering) kan en registreret brugers ratingtal tilknyttes denne brugers profil i en turnering. Dette kan bedst illustreres med et eksempel:

Eksempel

En registretet bruger kaldet Jens Andersen tilmelder sig en turnering kaldet "Danish Open 2016". Denne turnering er oprettet som event med samme navn, og til dette event er tilknyttet organisationen "Dansk Backgammon Forbund".
Jens Andersen er i sin profil tilknyttet flere organisation, blandt andet "Dansk Backgammon Forbund". Når Jens Andersen derfor vises i turneringen "Danish Open" kigger DrawBoss i brugerens profil for at se om "Jens Andersen" har et rating tal i denne organisation.

Når Jens Andersen senere tilmelder sig "Las Vegas Open" under "USBgF", vil et andet ratingtal vises, fordi Jens også er tilknyttet USBgF i sin brugerprofil samt har et registreret USBgF-nummer.

Sub-Event

Et Sub-event har ingen speciel funktionalitet; men bruges udelukkende visuelt til at give et bedre overblik ved store turneringer – som fx i hosstående eksempel.