4η Αγωνιστική 16/11 - Swiss Monrad Tournament

Active Players: 27 (Total Players: 27)

Player Rounds Wins Rating
1 2 3
ΑΔΑΜ 3 0.00
ΚΑΤΣΙΜΠΑΛΗΣ 3 0.00
ΝΑΡΗΣ 3 0.00
ΓΕΡΟΚΩΣΤΑΣ 2 0.00
ΓΚΟΓΚΑΣ 2 0.00
ΔΟΞΑΡΑΣ 2 0.00
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ 2 0.00
ΛΙΑΣΚΟΣ 2 0.00
ΜΗΛΙΩΝΗΣ 2 0.00
ΝΙΚΟΛΑΚΟΥΛΗΣ 2 0.00
ΝΤΙΣΛΗΣ 2 0.00
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 2 0.00
ΠΡΙΤΣΙΟΛΑΣ 2 0.00
ΦΑΣΙΑΝΗΣ 2 0.00
ΧΑΡΙΤΟΣ 2 0.00
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 1 0.00
ΓΟΥΓΟΥΛΙΑΣ 1 0.00
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1 0.00
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 1 0.00
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 1 0.00
ΝΟΥΚΑΣ 1 0.00
ΠΑΡΑΦΕΣΤΑΣ 1 0.00
ΠΑΤΤΑ 1 0.00
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗΣ 1 0.00
ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ 0 0.00
ΖΕΛΙΩΤΗΣ 0 0.00
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 0 0.00

Tournament Owners

Akis Adam

Tournament Information

Game: Backgammon
Game Type: Swiss
Game Sub Type: Monrad (Random Pairing)
Default Match Score: 7

Round: 3, Score: 7

 
 
 
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 0 
M1-3
 
 
 
ΚΑΤΣΙΜΠΑΛΗΣ
 7 
 
 
 
ΝΑΡΗΣ
 7 
M2-3
 
 
 
ΜΗΛΙΩΝΗΣ
 6 
 
 
 
ΑΔΑΜ
 7 
M3-3
 
 
 
ΔΟΞΑΡΑΣ
 1 
 
 
 
ΧΑΡΙΤΟΣ
 0 
M4-3
 
 
 
ΝΤΙΣΛΗΣ
 7 
 
 
 
ΠΑΤΤΑ
 5 
M5-3
 
 
 
ΓΕΡΟΚΩΣΤΑΣ
 7 
 
 
 
ΓΟΥΓΟΥΛΙΑΣ
 0 
M6-3
 
 
 
ΛΙΑΣΚΟΣ
 7 
 
 
 
ΠΡΙΤΣΙΟΛΑΣ
 7 
M7-3
 
 
 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
 4 
 
 
 
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
 5 
M8-3
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΚΟΥΛΗΣ
 7 
 
 
 
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ
 7 
M9-3
 
 
 
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
 6 
 
 
 
ΝΟΥΚΑΣ
 0 
M10-3
 
 
 
ΦΑΣΙΑΝΗΣ
 7 
 
 
 
ΓΚΟΓΚΑΣ
 7 
M11-3
 
 
 
ΖΕΛΙΩΤΗΣ
 1 
 
 
 
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗΣ
 7 
M12-3
 
 
 
ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ
 2 
 
 
 
ΠΑΡΑΦΕΣΤΑΣ
 7 
M13-3
 
 
 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
 5 
 
 
 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
 7 
M14-3
 
 
 
BYE
 0 

Round: 2, Score: 7

 
 
 
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ
 4 
M1-2
 
 
 
ΔΟΞΑΡΑΣ
 7 
 
 
 
ΑΔΑΜ
 7 
M2-2
 
 
 
ΠΑΤΤΑ
 4 
 
 
 
ΝΟΥΚΑΣ
 2 
M3-2
 
 
 
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 7 
 
 
 
ΓΕΡΟΚΩΣΤΑΣ
 2 
M4-2
 
 
 
ΚΑΤΣΙΜΠΑΛΗΣ
 7 
 
 
 
ΝΑΡΗΣ
 7 
M5-2
 
 
 
ΛΙΑΣΚΟΣ
 2 
 
 
 
ΓΟΥΓΟΥΛΙΑΣ
 2 
M6-2
 
 
 
ΧΑΡΙΤΟΣ
 7 
 
 
 
ΜΗΛΙΩΝΗΣ
 7 
M7-2
 
 
 
ΦΑΣΙΑΝΗΣ
 2 
 
 
 
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
 7 
M8-2
 
 
 
ΠΑΡΑΦΕΣΤΑΣ
 6 
 
 
 
ΓΚΟΓΚΑΣ
 7 
M9-2
 
 
 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
 1 
 
 
 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
 5 
M10-2
 
 
 
ΝΤΙΣΛΗΣ
 7 
 
 
 
ΖΕΛΙΩΤΗΣ
 1 
M11-2
 
 
 
ΠΡΙΤΣΙΟΛΑΣ
 7 
 
 
 
ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ
 2 
M12-2
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΚΟΥΛΗΣ
 7 
 
 
 
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗΣ
 2 
M13-2
 
 
 
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
 7 
 
 
 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
 7 
M14-2
 
 
 
BYE
 0 

Round: 1, Score: 7

 
 
 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
 1 
M1-1
 
 
 
ΔΟΞΑΡΑΣ
 7 
 
 
 
ΝΟΥΚΑΣ
 7 
M2-1
 
 
 
ΝΤΙΣΛΗΣ
 0 
 
 
 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
 2 
M3-1
 
 
 
ΛΙΑΣΚΟΣ
 7 
 
 
 
ΓΕΡΟΚΩΣΤΑΣ
 7 
M4-1
 
 
 
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗΣ
 3 
 
 
 
ΠΑΡΑΦΕΣΤΑΣ
 4 
M5-1
 
 
 
ΚΑΤΣΙΜΠΑΛΗΣ
 7 
 
 
 
ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ
 3 
M6-1
 
 
 
ΝΑΡΗΣ
 7 
 
 
 
ΠΡΙΤΣΙΟΛΑΣ
 4 
M7-1
 
 
 
ΓΟΥΓΟΥΛΙΑΣ
 7 
 
 
 
ΓΚΟΓΚΑΣ
 3 
M8-1
 
 
 
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 7 
 
 
 
ΖΕΛΙΩΤΗΣ
 1 
M9-1
 
 
 
ΜΗΛΙΩΝΗΣ
 7 
 
 
 
ΦΑΣΙΑΝΗΣ
 7 
M10-1
 
 
 
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
 6 
 
 
 
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
 0 
M11-1
 
 
 
ΧΑΡΙΤΟΣ
 7 
 
 
 
ΑΔΑΜ
 7 
M12-1
 
 
 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
 0 
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΚΟΥΛΗΣ
 4 
M13-1
 
 
 
ΠΑΤΤΑ
 7 
 
 
 
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ
 7 
M14-1
 
 
 
BYE
 0