Lørdag den 25. marts 2023 - Swiss Monrad Tournament

Active Players: 8 (Total Players: 8)

  Player Rounds Wins Rating Correction
1 2 3 4 5
69, Vinni Gertsen 5 0.00 11/10/8/6/4
2007, Enrik Sorel 4 0.00 12/11/9/7/5
11, Christian Skjæran 2 0.00 15/13/11/9/5
3987, Mogens Dreier 2 0.00 13/11/9/7/5
5196, Peter Mikkelsen 2 0.00 12/11/9/7/5
1554, Kim Terkelsen 2 0.00 11/10/8/6/4
4860, Finn Bahn 2 0.00 11/10/8/6/4
2901, Bjørn Kroghsbo 1 0.00 15/13/11/9/5

Tournament Owners

Erik Sommer

Tournament Information

Game: Backgammon
Game Type: Swiss
Game Sub Type: Monrad (Random Pairing)
Correction: Buchholz / Solkoff
Default Match Score: 5
Monrad Lørdag den 25. marts 2023

Round: 5, Score: 5

 
 
 
69, Vinni Gertsen
 5 
M1-5
 
 
 
5196, Peter Mikkelsen
 0 
 
 
 
2007, Enrik Sorel
 5 
M2-5
 
 
 
2901, Bjørn Kroghsbo
 0 
 
 
 
11, Christian Skjæran
 0 
M3-5
 
 
 
3987, Mogens Dreier
 5 
 
 
 
4860, Finn Bahn
 0 
M4-5
 
 
 
1554, Kim Terkelsen
 5 

Round: 4, Score: 5

 
 
 
69, Vinni Gertsen
 5 
M1-4
 
 
 
11, Christian Skjæran
 0 
 
 
 
4860, Finn Bahn
 0 
M2-4
 
 
 
2007, Enrik Sorel
 5 
 
 
 
2901, Bjørn Kroghsbo
 0 
M3-4
 
 
 
5196, Peter Mikkelsen
 5 
 
 
 
3987, Mogens Dreier
 0 
M4-4
 
 
 
1554, Kim Terkelsen
 5 

Round: 3, Score: 5

 
 
 
2007, Enrik Sorel
 0 
M1-3
 
 
 
69, Vinni Gertsen
 5 
 
 
 
11, Christian Skjæran
 5 
M2-3
 
 
 
5196, Peter Mikkelsen
 0 
 
 
 
3987, Mogens Dreier
 0 
M3-3
 
 
 
4860, Finn Bahn
 5 
 
 
 
1554, Kim Terkelsen
 0 
M4-3
 
 
 
2901, Bjørn Kroghsbo
 5 

Round: 2, Score: 5

 
 
 
11, Christian Skjæran
 0 
M1-2
 
 
 
2007, Enrik Sorel
 5 
 
 
 
69, Vinni Gertsen
 5 
M2-2
 
 
 
3987, Mogens Dreier
 0 
 
 
 
5196, Peter Mikkelsen
 5 
M3-2
 
 
 
1554, Kim Terkelsen
 0 
 
 
 
2901, Bjørn Kroghsbo
 0 
M4-2
 
 
 
4860, Finn Bahn
 5 

Round: 1, Score: 5

 
 
 
69, Vinni Gertsen
 5 
M1-1
 
 
 
2901, Bjørn Kroghsbo
 0 
 
 
 
4860, Finn Bahn
 0 
M2-1
 
 
 
11, Christian Skjæran
 5 
 
 
 
3987, Mogens Dreier
 5 
M3-1
 
 
 
5196, Peter Mikkelsen
 0 
 
 
 
2007, Enrik Sorel
 5 
M4-1
 
 
 
1554, Kim Terkelsen
 0