Τελικός κυπέλλου - Round Robin Tournament

Active Players: 8 (Total Players: 8)

  Player Rounds Wins ∑ Scores
1 2 3 4 5 6 7 + -
Αδάμ             1 9 0
Γεροκωστας             1 9 0
Κατσίμπαλης             1 9 0
Ντισλης             1 9 0
Ελευθερίου             0 0 9
Λιάσκος             0 0 9
Λωρίδας             0 0 9
Πριτσιολας             0 0 9

Tournament Owners

Akis Adam

Tournament Information

Game: Backgammon
Game Type: Round Robin
Game Sub Type: Normal
Match Type: No team event
Default Match Score: 9

Round: 1, Score: 9

 
 
 
Αδάμ
 9 
M1-1
 
 
 
Λιάσκος
 0 
 
 
 
Κατσίμπαλης
 9 
M2-1
 
 
 
Πριτσιολας
 0 
 
 
 
Ντισλης
 9 
M3-1
 
 
 
Λωρίδας
 0 
 
 
 
Γεροκωστας
 9 
M4-1
 
 
 
Ελευθερίου
 0 

Round: 2, Score: 9

 
 
 
Αδάμ
 0 
M1-2
 
 
 
Κατσίμπαλης
 0 
 
 
 
Ντισλης
 0 
M2-2
 
 
 
Λιάσκος
 0 
 
 
 
Γεροκωστας
 0 
M3-2
 
 
 
Πριτσιολας
 0 
 
 
 
Ελευθερίου
 0 
M4-2
 
 
 
Λωρίδας
 0 

Round: 3, Score: 9

 
 
 
Αδάμ
 0 
M1-3
 
 
 
Ντισλης
 0 
 
 
 
Γεροκωστας
 0 
M2-3
 
 
 
Κατσίμπαλης
 0 
 
 
 
Ελευθερίου
 0 
M3-3
 
 
 
Λιάσκος
 0 
 
 
 
Λωρίδας
 0 
M4-3
 
 
 
Πριτσιολας
 0 

Round: 4, Score: 9

 
 
 
Αδάμ
 0 
M1-4
 
 
 
Γεροκωστας
 0 
 
 
 
Ελευθερίου
 0 
M2-4
 
 
 
Ντισλης
 0 
 
 
 
Λωρίδας
 0 
M3-4
 
 
 
Κατσίμπαλης
 0 
 
 
 
Πριτσιολας
 0 
M4-4
 
 
 
Λιάσκος
 0 

Round: 5, Score: 9

 
 
 
Αδάμ
 0 
M1-5
 
 
 
Ελευθερίου
 0 
 
 
 
Λωρίδας
 0 
M2-5
 
 
 
Γεροκωστας
 0 
 
 
 
Πριτσιολας
 0 
M3-5
 
 
 
Ντισλης
 0 
 
 
 
Λιάσκος
 0 
M4-5
 
 
 
Κατσίμπαλης
 0 

Round: 6, Score: 9

 
 
 
Αδάμ
 0 
M1-6
 
 
 
Λωρίδας
 0 
 
 
 
Πριτσιολας
 0 
M2-6
 
 
 
Ελευθερίου
 0 
 
 
 
Λιάσκος
 0 
M3-6
 
 
 
Γεροκωστας
 0 
 
 
 
Κατσίμπαλης
 0 
M4-6
 
 
 
Ντισλης
 0 

Round: 7, Score: 9

 
 
 
Αδάμ
 0 
M1-7
 
 
 
Πριτσιολας
 0 
 
 
 
Λιάσκος
 0 
M2-7
 
 
 
Λωρίδας
 0 
 
 
 
Κατσίμπαλης
 0 
M3-7
 
 
 
Ελευθερίου
 0 
 
 
 
Ντισλης
 0 
M4-7
 
 
 
Γεροκωστας
 0