5° incontro - Round Robin Tournament

Active Players: 7 (Total Players: 7)

Player Rounds Wins ∑ Scores
1 2 3 4 5 6 7 + -
Luigi Gervasi 7 30 9
Emiliano Benassai 6 29 13
Elisabetta Moneti 4 23 20
Giovanni Garone 4 17 22
Mario Pestarini 3 16 22
Luca Chiaravallo 2 14 28
Marco Porro 2 14 29

Tournament Owners

Emiliano Benassai

Tournament Information

Game: Backgammon
Game Type: Round Robin
Game Sub Type: Normal
Match Type: No team event
Default Match Score: 5

Round: 1, Score: 5

 
 
 
Elisabetta Moneti
 5 
M1-1
 
 
 
Mario Pestarini
 1 
 
 
 
Luigi Gervasi
 5 
M2-1
 
 
 
Luca Chiaravallo
 0 
 
 
 
Marco Porro
 1 
M3-1
 
 
 
Emiliano Benassai
 5 
 
 
 
Giovanni Garone
 5 
M4-1
 
 
 
BYE
 0 

Round: 2, Score: 5

 
 
 
Elisabetta Moneti
 1 
M1-2
 
 
 
Luigi Gervasi
 5 
 
 
 
Marco Porro
 2 
M2-2
 
 
 
Mario Pestarini
 5 
 
 
 
Giovanni Garone
 1 
M3-2
 
 
 
Emiliano Benassai
 5 
 
 
 
Luca Chiaravallo
 5 
M4-2
 
 
 
BYE
 0 

Round: 3, Score: 5

 
 
 
Elisabetta Moneti
 4 
M1-3
 
 
 
Marco Porro
 5 
 
 
 
Giovanni Garone
 5 
M2-3
 
 
 
Mario Pestarini
 2 
 
 
 
Emiliano Benassai
 5 
M3-3
 
 
 
Luca Chiaravallo
 1 
 
 
 
Luigi Gervasi
 5 
M4-3
 
 
 
BYE
 0 

Round: 4, Score: 5

 
 
 
Giovanni Garone
 5 
M1-4
 
 
 
Marco Porro
 1 
 
 
 
Emiliano Benassai
 4 
M2-4
 
 
 
Luigi Gervasi
 5 
 
 
 
Luca Chiaravallo
 0 
M3-4
 
 
 
Mario Pestarini
 5 
 
 
 
Elisabetta Moneti
 5 
M4-4
 
 
 
BYE
 0 

Round: 5, Score: 5

 
 
 
Elisabetta Moneti
 5 
M1-5
 
 
 
Giovanni Garone
 0 
 
 
 
Luca Chiaravallo
 5 
M2-5
 
 
 
Marco Porro
 3 
 
 
 
Mario Pestarini
 1 
M3-5
 
 
 
Luigi Gervasi
 5 
 
 
 
Emiliano Benassai
 5 
M4-5
 
 
 
BYE
 0 

Round: 6, Score: 5

 
 
 
Elisabetta Moneti
 3 
M1-6
 
 
 
Emiliano Benassai
 5 
 
 
 
Luca Chiaravallo
 4 
M2-6
 
 
 
Giovanni Garone
 5 
 
 
 
Luigi Gervasi
 5 
M3-6
 
 
 
Marco Porro
 2 
 
 
 
Mario Pestarini
 5 
M4-6
 
 
 
BYE
 0 

Round: 7, Score: 5

 
 
 
Elisabetta Moneti
 5 
M1-7
 
 
 
Luca Chiaravallo
 4 
 
 
 
Mario Pestarini
 2 
M2-7
 
 
 
Emiliano Benassai
 5 
 
 
 
Luigi Gervasi
 5 
M3-7
 
 
 
Giovanni Garone
 1 
 
 
 
Marco Porro
 5 
M4-7
 
 
 
BYE
 0