Β' Κατηγορια Νοεμβριος 2022 - Round Robin Tournament

Active Players: 10 (Total Players: 10)

Player Rounds Wins ∑ Scores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 + -
ΜΟΛΥΒΔΗΣ 7 69 42
ΤΣΟΥΡΑΠΑΣ 6 61 55
ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ 5 68 56
ΛΑΠΙΔΑΚΗΣ 5 66 54
ΜΑΣΕΛΗΣ 5 58 52
ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ 5 55 46
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ 5 52 50
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ 3 47 61
ΚΑΦΚΑΚΗΣ 3 46 68
ΧΑΝΤΟΥΡΗ 1 40 78

Tournament Owners

Stelios Ktistakis

Tournament Information

Game: Backgammon
Game Type: Round Robin
Game Sub Type: Normal
Match Type: No team event
Default Match Score: 9

Round: 1, Score: 9

 
 
 
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
 0 
M1-1
 
 
 
ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ
 9 
 
 
 
ΛΑΠΙΔΑΚΗΣ
 5 
M2-1
 
 
 
ΜΟΛΥΒΔΗΣ
 9 
 
 
 
ΤΣΟΥΡΑΠΑΣ
 4 
M3-1
 
 
 
ΚΑΦΚΑΚΗΣ
 9 
 
 
 
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
 1 
M4-1
 
 
 
ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ
 9 
 
 
 
ΜΑΣΕΛΗΣ
 9 
M5-1
 
 
 
ΧΑΝΤΟΥΡΗ
 4 

Round: 2, Score: 9

 
 
 
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
 9 
M1-2
 
 
 
ΛΑΠΙΔΑΚΗΣ
 1 
 
 
 
ΤΣΟΥΡΑΠΑΣ
 9 
M2-2
 
 
 
ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ
 4 
 
 
 
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
 1 
M3-2
 
 
 
ΜΟΛΥΒΔΗΣ
 9 
 
 
 
ΜΑΣΕΛΗΣ
 9 
M4-2
 
 
 
ΚΑΦΚΑΚΗΣ
 2 
 
 
 
ΧΑΝΤΟΥΡΗ
 9 
M5-2
 
 
 
ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ
 6 

Round: 3, Score: 9

 
 
 
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
 5 
M1-3
 
 
 
ΤΣΟΥΡΑΠΑΣ
 9 
 
 
 
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
 9 
M2-3
 
 
 
ΛΑΠΙΔΑΚΗΣ
 8 
 
 
 
ΜΑΣΕΛΗΣ
 0 
M3-3
 
 
 
ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ
 9 
 
 
 
ΧΑΝΤΟΥΡΗ
 3 
M4-3
 
 
 
ΜΟΛΥΒΔΗΣ
 9 
 
 
 
ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ
 9 
M5-3
 
 
 
ΚΑΦΚΑΚΗΣ
 4 

Round: 4, Score: 9

 
 
 
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
 1 
M1-4
 
 
 
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
 9 
 
 
 
ΜΑΣΕΛΗΣ
 9 
M2-4
 
 
 
ΤΣΟΥΡΑΠΑΣ
 1 
 
 
 
ΧΑΝΤΟΥΡΗ
 0 
M3-4
 
 
 
ΛΑΠΙΔΑΚΗΣ
 9 
 
 
 
ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ
 9 
M4-4
 
 
 
ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ
 2 
 
 
 
ΚΑΦΚΑΚΗΣ
 4 
M5-4
 
 
 
ΜΟΛΥΒΔΗΣ
 9 

Round: 5, Score: 9

 
 
 
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
 4 
M1-5
 
 
 
ΜΑΣΕΛΗΣ
 9 
 
 
 
ΧΑΝΤΟΥΡΗ
 2 
M2-5
 
 
 
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
 9 
 
 
 
ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ
 5 
M3-5
 
 
 
ΤΣΟΥΡΑΠΑΣ
 9 
 
 
 
ΚΑΦΚΑΚΗΣ
 4 
M4-5
 
 
 
ΛΑΠΙΔΑΚΗΣ
 9 
 
 
 
ΜΟΛΥΒΔΗΣ
 9 
M5-5
 
 
 
ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ
 4 

Round: 6, Score: 9

 
 
 
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
 9 
M1-6
 
 
 
ΧΑΝΤΟΥΡΗ
 6 
 
 
 
ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ
 5 
M2-6
 
 
 
ΜΑΣΕΛΗΣ
 9 
 
 
 
ΚΑΦΚΑΚΗΣ
 9 
M3-6
 
 
 
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
 4 
 
 
 
ΜΟΛΥΒΔΗΣ
 1 
M4-6
 
 
 
ΤΣΟΥΡΑΠΑΣ
 9 
 
 
 
ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ
 0 
M5-6
 
 
 
ΛΑΠΙΔΑΚΗΣ
 9 

Round: 7, Score: 9

 
 
 
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
 8 
M1-7
 
 
 
ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ
 9 
 
 
 
ΚΑΦΚΑΚΗΣ
 9 
M2-7
 
 
 
ΧΑΝΤΟΥΡΗ
 6 
 
 
 
ΜΟΛΥΒΔΗΣ
 9 
M3-7
 
 
 
ΜΑΣΕΛΗΣ
 5 
 
 
 
ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ
 9 
M4-7
 
 
 
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
 1 
 
 
 
ΛΑΠΙΔΑΚΗΣ
 7 
M5-7
 
 
 
ΤΣΟΥΡΑΠΑΣ
 9 

Round: 8, Score: 9

 
 
 
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
 9 
M1-8
 
 
 
ΚΑΦΚΑΚΗΣ
 0 
 
 
 
ΜΟΛΥΒΔΗΣ
 5 
M2-8
 
 
 
ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ
 9 
 
 
 
ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ
 9 
M3-8
 
 
 
ΧΑΝΤΟΥΡΗ
 4 
 
 
 
ΛΑΠΙΔΑΚΗΣ
 9 
M4-8
 
 
 
ΜΑΣΕΛΗΣ
 7 
 
 
 
ΤΣΟΥΡΑΠΑΣ
 2 
M5-8
 
 
 
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
 9 

Round: 9, Score: 9

 
 
 
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
 2 
M1-9
 
 
 
ΜΟΛΥΒΔΗΣ
 9 
 
 
 
ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ
 9 
M2-9
 
 
 
ΚΑΦΚΑΚΗΣ
 5 
 
 
 
ΛΑΠΙΔΑΚΗΣ
 9 
M3-9
 
 
 
ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ
 7 
 
 
 
ΤΣΟΥΡΑΠΑΣ
 9 
M4-9
 
 
 
ΧΑΝΤΟΥΡΗ
 6 
 
 
 
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
 9 
M5-9
 
 
 
ΜΑΣΕΛΗΣ
 1