Α' Κατηγορια Νοεμβριος 2022 - Round Robin Tournament

Active Players: 8 (Total Players: 8)

Player Rounds Wins ∑ Scores
1 2 3 4 5 6 7 + -
ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ 5 54 23
ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ 5 54 39
ΚΟΡΙΝΙΩΤΗΣ   4 50 35
ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ 4 45 46
ΜΠΟΚΟΣ 3 40 51
ΠΕΡΠΙΡΑΚΗΣ 3 38 44
ΤΖΑΝΑΚΗΣ 2 44 53
ΜΑΡΤΙΝΟΒΙΤΣ   1 17 51

Tournament Owners

Stelios Ktistakis

Tournament Information

Game: Backgammon
Game Type: Round Robin
Game Sub Type: Normal
Match Type: No team event
Default Match Score: 9

Round: 1, Score: 9

 
 
 
ΚΟΡΙΝΙΩΤΗΣ
 7 
M1-1
 
 
 
ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ
 9 
 
 
 
ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ
 4 
M2-1
 
 
 
ΤΖΑΝΑΚΗΣ
 9 
 
 
 
ΠΕΡΠΙΡΑΚΗΣ
 0 
M3-1
 
 
 
ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ
 9 
 
 
 
ΜΑΡΤΙΝΟΒΙΤΣ
 6 
M4-1
 
 
 
ΜΠΟΚΟΣ
 9 

Round: 2, Score: 9

 
 
 
ΚΟΡΙΝΙΩΤΗΣ
 7 
M1-2
 
 
 
ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ
 9 
 
 
 
ΠΕΡΠΙΡΑΚΗΣ
 9 
M2-2
 
 
 
ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ
 5 
 
 
 
ΜΑΡΤΙΝΟΒΙΤΣ
 9 
M3-2
 
 
 
ΤΖΑΝΑΚΗΣ
 6 
 
 
 
ΜΠΟΚΟΣ
 2 
M4-2
 
 
 
ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ
 9 

Round: 3, Score: 9

 
 
 
ΚΟΡΙΝΙΩΤΗΣ
 9 
M1-3
 
 
 
ΠΕΡΠΙΡΑΚΗΣ
 4 
 
 
 
ΜΑΡΤΙΝΟΒΙΤΣ
 2 
M2-3
 
 
 
ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ
 9 
 
 
 
ΜΠΟΚΟΣ
 9 
M3-3
 
 
 
ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ
 2 
 
 
 
ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ
 9 
M4-3
 
 
 
ΤΖΑΝΑΚΗΣ
 1 

Round: 4, Score: 9

 
 
 
ΚΟΡΙΝΙΩΤΗΣ
 0 
M1-4
 
 
 
ΜΑΡΤΙΝΟΒΙΤΣ
 0 
 
 
 
ΜΠΟΚΟΣ
 3 
M2-4
 
 
 
ΠΕΡΠΙΡΑΚΗΣ
 9 
 
 
 
ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ
 8 
M3-4
 
 
 
ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ
 9 
 
 
 
ΤΖΑΝΑΚΗΣ
 7 
M4-4
 
 
 
ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ
 9 

Round: 5, Score: 9

 
 
 
ΚΟΡΙΝΙΩΤΗΣ
 9 
M1-5
 
 
 
ΜΠΟΚΟΣ
 7 
 
 
 
ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ
 9 
M2-5
 
 
 
ΜΑΡΤΙΝΟΒΙΤΣ
 0 
 
 
 
ΤΖΑΝΑΚΗΣ
 9 
M3-5
 
 
 
ΠΕΡΠΙΡΑΚΗΣ
 4 
 
 
 
ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ
 9 
M4-5
 
 
 
ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ
 5 

Round: 6, Score: 9

 
 
 
ΚΟΡΙΝΙΩΤΗΣ
 9 
M1-6
 
 
 
ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ
 1 
 
 
 
ΤΖΑΝΑΚΗΣ
 7 
M2-6
 
 
 
ΜΠΟΚΟΣ
 9 
 
 
 
ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ
 9 
M3-6
 
 
 
ΜΑΡΤΙΝΟΒΙΤΣ
 0 
 
 
 
ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ
 9 
M4-6
 
 
 
ΠΕΡΠΙΡΑΚΗΣ
 3 

Round: 7, Score: 9

 
 
 
ΚΟΡΙΝΙΩΤΗΣ
 9 
M1-7
 
 
 
ΤΖΑΝΑΚΗΣ
 5 
 
 
 
ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ
 2 
M2-7
 
 
 
ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ
 9 
 
 
 
ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ
 9 
M3-7
 
 
 
ΜΠΟΚΟΣ
 1 
 
 
 
ΠΕΡΠΙΡΑΚΗΣ
 9 
M4-7
 
 
 
ΜΑΡΤΙΝΟΒΙΤΣ
 0