9° incontro 30 giu '24 - Round Robin Tournament

Active Players: 6 (Total Players: 6)

Player Rounds Wins ∑ Scores
1 2 3 4 5 + -
Luigi Gervasi 5 35 20
Giovanni Garone 3 27 21
Elisabetta Moneti 2 26 26
Luca Chiaravallo 2 24 29
Mario Pestarini 2 23 30
Emiliano Benassai 1 19 28

Tournament Owners

Emiliano Benassai

Tournament Information

Game: Backgammon
Game Type: Round Robin
Game Sub Type: Normal
Match Type: No team event
Default Match Score: 7

Round: 1, Score: 7

 
 
 
Giovanni Garone
 3 
M1-1
 
 
 
Luca Chiaravallo
 7 
 
 
 
Emiliano Benassai
 3 
M2-1
 
 
 
Mario Pestarini
 7 
 
 
 
Elisabetta Moneti
 2 
M3-1
 
 
 
Luigi Gervasi
 7 

Round: 2, Score: 7

 
 
 
Giovanni Garone
 7 
M1-2
 
 
 
Emiliano Benassai
 3 
 
 
 
Elisabetta Moneti
 7 
M2-2
 
 
 
Luca Chiaravallo
 4 
 
 
 
Luigi Gervasi
 7 
M3-2
 
 
 
Mario Pestarini
 4 

Round: 3, Score: 7

 
 
 
Giovanni Garone
 7 
M1-3
 
 
 
Elisabetta Moneti
 4 
 
 
 
Luigi Gervasi
 7 
M2-3
 
 
 
Emiliano Benassai
 5 
 
 
 
Mario Pestarini
 5 
M3-3
 
 
 
Luca Chiaravallo
 7 

Round: 4, Score: 7

 
 
 
Giovanni Garone
 3 
M1-4
 
 
 
Luigi Gervasi
 7 
 
 
 
Mario Pestarini
 7 
M2-4
 
 
 
Elisabetta Moneti
 6 
 
 
 
Luca Chiaravallo
 0 
M3-4
 
 
 
Emiliano Benassai
 7 

Round: 5, Score: 7

 
 
 
Giovanni Garone
 7 
M1-5
 
 
 
Mario Pestarini
 0 
 
 
 
Luca Chiaravallo
 6 
M2-5
 
 
 
Luigi Gervasi
 7 
 
 
 
Emiliano Benassai
 1 
M3-5
 
 
 
Elisabetta Moneti
 7